špykis

1 ךpýkis (vok. Speiche) sm. (1) K, KII194, NdŽ, , LKAI111(Srj), LKAI98,126, Jrb, Trg, špỹkis (2) NdŽ, LKAI101(Šlvn), LKAI98,126, špìkis (2) LKAI98(Bb, Jsv, Vlkš, Al), Lzd, Vl Bsg, Ar, Krtn, špykỹs (4) LKAI98(Kltn, Jd, Vl, Nmj) 1. Q493, N, KII194, K, NdŽ, , Sn, Lzd, Al, Alk, Šk, Ar, Jrb, Trg, Krtn, LKAI126, Šlv, Krk, Čk, Lkč, PnmA, Rmš rato, ratelio, dviračio stipinas: Špìkis įremtas į štukį ir į stebulę J. Par bruką taip smarkiai nevažiuok: špýkius išbarstysi Vdk. Ratam dėsim ąžuolinius špykiùs Jz. Dviračio labai daug špýkių Krok. Ratelio aštuoni špìkiai Škt. Dvyleka špýkių, šeši stukai rate Erž. Tai sykį tėvas su špykiu mane baisiai smagiai nupoškino BsPI43.LKAI101(Šlvn, Srj, Krm) į rogių pavažą įkaltas stulpelis balžienams uždėti, stipinas. 2. LKAI111(Srj) akėtvirbalis. 3. KII7,110, NdŽ, ietis. 4. NdŽ smailė, špilis: Turmai … apačioj platūs, o viršuj į špykį subėga TP1881,52.smailus kampas, išsikišimas: Tą skepetą apsiriš teip, to[je] skepetė[je] tokį špỹkį padarys Prk. 5. apskritimo spindulys. 6. (kepurės) snapelis: Kepurės buvo su špỹkiais Tl. 7. medinė vinis batų padams prikalti: Nusipirkau špìkių, dabar prikalsiu puspadžius Trg. 8. prk. juok. blauzdikaulis: O tavo jau ir linksta špykiai, kai užsikeli [maišą] Sdr. Ta koja, varge tu mano, špýkis va tokis (labai plona)! Pžrl. 9. prk. apie ploną, liesą žmogų: O tas špỹkis, jo brolis, gyveno už miško Plv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • spykis — ×spykis (vok. dial. špîke) sm. (1) K, Rtr, NdŽ, KŽ; N, L rato stipinas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • špykis — 2 špỹkis sm. (2) žr. špygis: Vaikas yra išdykėlis – žmonėms špykiùs rodo Klp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpykis — ìšpykis sm. (1) žr. išpyka: Ìšpykių nedarinėk – kas paduota, ir valgyk Žgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spykė — ×spykė (vok. dial. špîke, špêke) sf. (1) NdŽ; R, MŽ, N žr. spykis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • špykas — ךpỹkas sm. (2) LKAI98(W, Srj), (4) LKAI98(Užv, Dt) žr. 1 špykis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • špykynė — ךpỹkynė sf. (1) 1. žr. 1 špykis 4: Nėr ant bažnyčios nė bokšto, tiktai špỹkynė toki maža Dr. 2. Trk spingsulė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • špykė — ךpykė sf. (1) K, FrnW, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N žr. 1 špykis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • špėkis — ךpėkis sm. (1) BzF184, KŽ 1. Klp, Rt, Tv žr. 1 špykis 1: Tamsi buvo, įpuoliau į grabę i visus špėkius išlaužiau Šv. Tekinio špėkiai kliba Kv. Daug špėkių išlūžo, i tekinis parsimetė Slnt. Įkišau kulnį į špėkius – jug visą lopą nuėmė End. 2. ppr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.